Media monitor

Media Monitoring – GE (Gender Sensitivity) là công cụ phân tích thông điệp quảng cáo tự động nhằm đánh giá mức độ nhạy cảm giới trong hình ảnh và lời thoại của quảng cáo. Dán link quảng cáo cần phân tích vào đây để đọc kết quả.